Planowanie pracy w Szkole Promującej Zdrowie

rzedruk ze strony www Ośrodka Rozwoju Edukacji – Szkoła Promująca Zdrowie
Planowanie pracy w Szkole Promującej Zdrowie
 
I. CEL

a. Co wskaże, że osiągnięto cel (wskaźniki)?
b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel (narzędzia)?
c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel (wykonawcy), termin?
1. Kryterium sukcesu
2. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces)*
II. ZADANIA
– Co wskaże, czy wykonano zadanie (wskaźniki)?
– Jak sprawdzimy, czy wykonano zadanie (narzędzia)?
– Kto i kiedy sprawdzi, czy wykonano zadanie (wykonawcy), termin?
a. Przebiegu realizacji zadania (monitorowanie)
b. Czy wykonano zadanie ?
1. Kryterium sukcesu*
2. Metody realizacji
3. Wykonawcy
4. Środki
5. Sposób prowadzenia*

* Elementy planu oznaczone gwiazdką są niezbędne do dokonania ewaluacji.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów oraz zasad planowania zawiera publikacja: B. Woynarowska, M. Sokołowska (red.) (2000), Szkoła promująca zdrowie; doświadczenia dziesięciu lat, KOWEZ

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *