Informacje o Uniwersytecie Dzieci

Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit. Od 2007 r. realizuje nowoczesne programy edukacyjne dla dzieci w wieku 6-13 lat, wzorowane na wykładach i warsztatach akademickich, wykorzystujące aktywne metody nauczania. Tematyka zajęć wykracza poza program szkolny, a prowadzącymi są pracownicy naukowi i inni specjaliści.

Patronat nad działalnością Uniwersytetu Dzieci objęło kilkanaście uczelni wyższych, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *