DNI OTWARTE ECDL

W związku z obchodami w dniach 18-24 marca 2019 roku „Dni Otwartych ECDL” w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Lamkowie w woj. warmińsko-mazurskim, przeprowadzono szereg konkursów wśród uczniów szkoły nawiązujących do ECDL, a mianowicie:

 • Przedszkolaki uczestniczyły w konkursie plastycznym odzwierciedlającym logo ECDL,
 • Klasa I – wykazała się umiejętnościami posługiwania się programem Balti
  i stworzeniem napisu „ECDL Polska”,
 • Klasa II – odpowiadała na pytania przy tablicy multimedialnej z modułu
  B1 – ECDL/ICDL     Podstawy pracy z komputerem,
 • Klasa III odpowiadała na pytania przy tablicy multimedialnej z modułu

B1 – ECDL/ICDL     Podstawy pracy z komputerem,

 • Klasa IV – wykonywała w programie Paint rysowanie rysunku loga ECDL Polska,
 • Klasa V –  wykonywała prezentację w Power Point o certyfikacie ECDL w Polsce,
 • Klasa VI – wykonywała formatowania danych w Microsoft Office Excel zgodnie
  z zagadnieniami z syllabusa,
 • Klasa VII – wykonywała animację loga ECDL w programie Gimp,
 • Klasa VIII – wykonywała w programie Scratch skrypty tworzące napis ECDL,
 • Klasa III – Oddział gimnazjalny- wykonywali w programie Scratch skrypty tworzące napis ECDL.

Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Polskie Biuro ECDL, również pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody.

W trakcie „Dni Otwartych ECDL” zorganizowano w Laboratorium Edukacyjnym egzaminy z certyfikatu ECDL BASE – B1- Podstawy pracy z komputerem dla trzech uczniów z  klasy IV i V.

Do egzaminów z modułu ECDL BASE – B1- Podstawy pracy z komputerem i  ECDL BASE B4 Arkusz kalkulacyjny  przystąpili również nauczyciele. Uczestnikom egzaminów powiodło się, zdali egzaminy i otrzymają wkrótce certyfikaty ECDL Profile. Celem konkursów była popularyzacja idei ECDL wśród uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców, a także informacja dla mieszkańców Lamkowa i okolicznych wiosek.

 

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *