WYKAZ TREŚCI DLA KLASY IV

Uczniowie klasy IV zobowiązani są do powtórzenia materiałów wskazanych poniżej przez nauczycieli:

 

Język polski:

Praca na ortografka.pl ( wszystkie zadania dotyczące pisowni ch,h, rz,ż, ó,u, ą,ę) Uzupełnianie dyktanda.

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/D1DWZLsc5

https://epodreczniki.pl/a/bez-czasownika-ani-rusz/DDgYgBIzA

 

Historia:

Wykonajcie album o Mikołaju Koperniku – jego życiu i dokonaniach. Podkreślcie znaczenie jego działalności dla rozwoju nauki w przyszłości. Album przygotowany w dowolnej technice na kartkach z bloku rysunkowego (białego lub kolorowego), wyżej punktowane będą albumy z własnoręcznymi rysunkami i notatkami.

 

Przyroda:

Uprzejmie proszę o skontaktowanie się ze mną przez achalupa@o2.pl bo uruchomię konto klasy na Edmodo z różnymi materiałami  Przyroda.

 

1. Wyjaśnijcie, co to są uzależnienia, podajcie ich przykłady i opiszcie konsekwencje; uzasadnijcie, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych.

 

2. Opiszcie dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych czy starych fotografii; oceńcie zmiany zagospodarowania terenu, które wpływają na wygląd krajobrazu Waszej wsi i okolic; korzystając z różnych źródeł wyjaśnijcie pochodzenie nazwy własnej miejscowości oraz wskażcie miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnijcie potrzebę ich ochrony. Oceńcie krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „Małej Ojczyzny”.

 

Matematyka:

 

Proszę o wykonanie 3 gałązek logicznych

Jeśli/Kiedy Porównuję ułamki dziesiętne to…,

Jeśli/Kiedy Dodaję ułamki dziesiętne to…,

Jeśli/Kiedy odejmuję ułamki dziesiętne to… oraz notatkę graficzną

Co to jest pole figury?

Zachęcam do skorzystania z materiałów na YT pana Tomasza Gwiazdy.

 

Język angielski:

Proszę wykonać wszystkie zadania pisemnie w zeszycie:

zad.5 str.6- zapisz liczby słowami,

zad.9 str.7,

zad.10 str.7,

zad.2 str.8,

zad.8 str.9,

zad.8,9 str.15,

zad.7 str.15,

zad.7 str.25,

zad.3,5 str.31.

 

Informatyka:         Materiał z dnia 23.03.2020

Zapoznaj się zagrożeniami jakie czychają w Internecie na stronie

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zagrozenia

 

Informatyka:     Materiał z dnia 20.03.2020

Zapoznaj się poradami jak postępować w Internecie na stronie

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady

 

Informatyka:

Zapoznaj się zasadami bezpieczeństwa w Internecie na stronie

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *