Zasady prowadzenia nauczania, uczenia się i kontakty ze szkołą

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

 

   W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużającym nieobecność uczniów w szkole i przedszkolu do 11.04.2020 roku jesteśmy zobowiązani do zorganizowania  systemowego nauczania i uczenia się na odległość.

 

    Zgodnie z zaleceniem Premiera RP i Ministra Zdrowia o zakazie całkowitego opuszczania miejsca zamieszkania przez dzieci i wszystkie inne osoby wspólnie zamieszkujące bez ważnego powodu informuję, w jaki sposób będzie prowadzone nauczanie i uczenie się oraz nasze wzajemne kontakty:

 

1. Komunikacja/kontakty będą opierały się tylko i wyłącznie za pomocą dostępnych środków internetowych i telefonicznych:

a) Nowo utworzony system e-mailowy dla Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Lamkowie zawierający nowe e-maile osobiste nauczycieli i grupowe dla poszczególnych klas mających w nazwie człon nzsip:

np. e-mail osobisty Małgorzata Bałusz, Monika Sylwestrzak, Piotr Wiszniewski: mb.nzsip@wp.pl, ms.nzsip@wp.pl, pw.nzsip@wp.pl,

natomiast mail grupowy obejmie klasę np. klasa8.nzsip@wp.pl

b) Każdy uczeń musi podać wychowawcy klasy swój indywidualny e-mail założony wg wzoru:

cyfra klasy,   następnie pierwsza litera imienia pisana łącznie z nazwiskiem.nzsip@   domena dowolna wp.pl czy o2.pl

np. 7awiszniewska.nzsip@wp.pl         OCZYWIŚCIE BEZ POLSKICH ZNAKÓW TYPU: ą, ę , ń, ś, ó, ł, itp.

2. Umieszczanie na stronie stowarzyszenia WROTA/NZSIP aktualnych informacji.

3. Korzystanie z telefonów i sms w przypadku braku drogi mailowej.

4. Zdalnie prowadzonych lekcji w grupach klasowych (aktualnie trwa wybór platformy edukacyjnej), do czasu jej wprowadzenia obowiązują przyjęte przez nauczycieli przedmiotów systemy prowadzenia zdalnego, jakie wykorzystywali w okresie od 15.03.2020 roku.

5. Wykorzystanie Poczty Polskiej tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy nie ma innych możliwości kontaktu z uczniem, wysyłanie listów tylko za pośrednictwem sekretariatu NZSIP.

6. Do odwołania nie będzie spotkań personalnych nauczyciel – rodzic, z wyjątkiem bardzo ważnych, indywidualnych potrzeb kontaktu osobistego – 1 na 1, z zachowaniem wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych, po uzgodnieniu z wychowawcą i uzyskaniu zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

7. Plan zajęć codziennych dla klas ulega modyfikacji – będzie udostępniony na stronie i wysłany na maila grupowego klasy.

8. Ocenianie prac i aktywności uczniów wg nowoprzyjętych/zmodyfikowanych kryteriów będzie przekazany przez nauczycieli przedmiotów na grupach klasowych, oddawanie oryginałów prac jest wstrzymane do chwili odwołania zakazu opuszczania miejsca zamieszkania.

9. Wszelkie inne sprawy ważne do załatwienia proszę kierować telefonicznie/sms do dyrektora i wicedyrektora NZSIP Małgorzata Bałusz i Monika Sylwestrzak, ewentualnie do Zarządu Stowarzyszenia WROTA Małgorzata Bałusz, Agnieszka Pacyńska-Czarnecka, Piotr Wiśniewski, Monika Sylwestrzak.

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

DYREKCJA  NZSIP W LAMKOWIE

ORAZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA WROTA

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *