Próbny egzamin ósmoklasistów

Szanowni rodzice, uczniowie klasy ósmej

 

MEN ogłosił, że 30 marca, 31 marca  i 1 kwietnia odbędą się online próbne egzaminy ósmoklasistów.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w formie:

 • Arkusze egzaminacyjne w dniu przeprowadzenia egzaminów zostaną opublikowane na stronach CKE i OKE. www.cke.gov.pl i oke.lomza.pl
 • Uczniowie będą zobowiązani do wykonania zadań w czasie przeznaczonym na przeprowadzenie egzaminów.
 • Egzamin może zostać rozwiązany w formie edytowalnego pliku, na wydrukowanym arkuszu bądź na kartce z zaznaczeniem numerów zadań, do których udziela odpowiedzi.
 • Odpowiedzi uczniowie prześlą do nauczycieli w ustalonej wcześniej formie.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że obecnie Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

 

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oke.lomza.pl

w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

 

Rekomendowane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE) – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, na przykład:

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – jeśli dysponujesz w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi (zamieszczonej na stronie razem z arkuszem w formie pliku edytowalnego), kartę będzie można zapisać elektronicznie lub wypełnić odręcznie po uprzednim wydrukowaniu;
 • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Jeśli szkoła Twojego dziecka będzie przeprowadzała taki egzamin, zadbaj o to, by odpowiednio wcześniej przekazać informację o ew. trudnościach np. brak komputera czy internetu w domu.

 

MEN i CKE rekomendują, by uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć kart z rozwiązaniami). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli sprawdzić i ocenić przesłane przez uczniów odpowiedzi. Informację zwrotną można przekazać uczniom w formie np.:

 • komentarza w e-mailu;
 • spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Na stronach znajdują się:

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *