„WspierajMY się w Gminie Jeziorany”

„WspierajMY się w Gminie Jeziorany” nr RPWM.11.02.03-28-0023/19

W marcu 2020r. w Zespole Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Jeziorany zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego( m.in. z powodu ubóstwa, niepełnosprawności dziecka, niepełnej rodziny) poprzez objęcie ich w okresie 01.03.2020 – 30.09.2021 usługami społecznymi w postaci specjalistycznego doradztwa, wsparcia psychologicznego, warsztatów, których celem jest pomoc w przezwyciężeniu problemów rodzinnych, życiowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w funkcjonowaniu rodzin przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia uczestników i ich rodzin, projekt promuje osoby niepełnosprawne.

W projekcie przewidziano następujące działania:

– wsparcie specjalistyczne dla rodzin (pedagog, terapeuta, prawnik, mediator, coach, dietetyk itp.),

– wsparcie psychologiczne (warsztaty z psychologiem dla dzieci i rodziców, specjaliści ds. pomocy rodzinom),

– Akademia Twórczych Dzieci (warsztaty rozwojowo-edukacyjne, warsztaty kreatywne, kreatywna biblioteczka),

– Akademia Mądrego Rodzica (treningi skutecznego rodzica, biblioteczka mądrego rodzica).

Efektami projektu będzie zmniejszenie barier dostępności do usług społecznych, przezwyciężenie problemów rodzinnych, życiowych, opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie jakości życia codziennego uczestników i ich rodzin.

Projekt realizowany jest przez firmę 4M PROJEKT Katarzyna Boniewska w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim, w tym gminą i miastem Jeziorany.

Całkowita wartość projektu to 117 978,75 zł, a wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 100 281,93zł.

Zapraszamy rodziny do udziału w projekcie „WspierajMY się w Gminie Jeziorany”

Działania przewidziane dla rodzin:

indywidualna diagnoza rodziny
wsparcie specjalistyczne (pedagog, terapeuta, prawnik, mediator, coach, dietetyk itp.)
wsparcie psychologiczne
Akademia Twórczych Dzieci
Akademia Mądrego Rodzica

Działania przewidziane dla dzieci:

Warsztaty z psychologiem dla dzieci
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne
Warsztaty kreatywne
Warsztaty „szyte na miarę”
Korzystanie z kreatywnej biblioteczki

Działania przewidziane dla rodziców:

Poradnictwo prawne
Warsztaty z psychologiem dla rodziców
Trening Skutecznego Rodzica
Korzystanie z biblioteczki mądrego rodzica

Informacje o projekcie oraz niezbędne dokumenty dostępne w biurze projektu i u Partnera:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA

(11-010 Lamkowo 29), tel. 694 416 410, karty zgłoszeniowe dostępne mailowo apc.nzsip@wp.pl

4M PROJEKT Katarzyna Boniewska , ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn,

e-mail: biuro.4mprojekt@gmail.com, tel. 500 787 941

 

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *