Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” 

mgr inż. Małgorzata Bałusz

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego 

mgr Monika Sylwestrzak

Nauczanie Zintegrowane:

    • mgr Mariola Kuhn
    • mgr Renata Rudnicka

Nauczyciele:

    • J. polski – mgr Monika Sylwestrzak, mgr Justyna Steć
    • J. angielski – mgr Bożena Roman-Kińska
    • J. Mniejszości Narodowej- Język niemiecki-mgr Jolanta Aptazy,
     lic. Natalia Łazarz
    • J. francuski – dr Agnieszka Cejmer
    • Matematyka – dr Agata Chałupa, mgr Jarosław Witka
    • Przyroda – dr Agata Chałupa
    • Biologia – dr Agata Chałupa
    • Historia – mgr inż. Małgorzata Bałusz
    • Wiedza o społeczeństwie – mgr inż. Małgorzata Bałusz
    • Muzyka – mgr Aleksander Jasiukiewicz
    • Plastyka – mgr Aleksander Jasiukiewicz
    • Technika – mgr  Jarosław Witka, mgr Aleksander Jasiukiewicz
    • Fizyka –   mgr Jarosław Witka
    • Chemia – dr Agata Chałupa
    • Informatyka – mgr Jacek Orłowski
    • Wychowanie fizyczne – mgr Magdalena Andrzejewska
    • Historia i Kultura Niemiec- mgr Jolanta Aptazy, lic. Natalia Łazarz
    • Religia – ks. dr Piotr Wiśniewski
    • Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Feliksa Drączkowska
    • Edukacja dla bezpieczeństwa -mgr Jacek Goworek
    • N-l świetlicy szkolnej – mgr Jarosław Witka, mgr Bożena Dorota Jendrycka,

mgr Monika Sylwestrzak, mgr Mariola Kuhn, mgr Justyna Steć,

mgr Bożena Roman-Kińska,

mgr Jacek Orłowski

Pomoc Pedagogiczno – Psychologiczna:

    • Socjoterapeuta – ks. dr Piotr Wiśniewski,
    • Pedagog – mgr Agnieszka Pacyńska – Czarnecka,
    • Logopeda: mgr Monika Sylwestrzak, mgr Renata Rudnicka,
    • Pedagogika specjalna: mgr Agnieszka Pacyńska – Czarnecka, mgr Bożena Dorota Jendrycka.

Wychowawcy klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej:

  • I         mgr Renata Rudnicka
  • II        mgr Renata Rudnicka
  • III      mgr Mariola Kuhn
  • IV       mgr Bożena Roman-Kińska
  • V        mgr Bożena Roman-Kińska
  • VI       mgr Justyna Steć, nauczyciel wspierający mgr Bożena Dorota Jendrycka
  • VII     mgr Jarosław Witka
  • VIII    mgr Agnieszka Pacyńska-Czarnecka