Drodzy Rodzice

 

Informujemy, iż:

  • stawka żywieniowa dla dzieci szkolnych wynosi 8zł/dzień,

  • opłaty za wyżywienie wnoszone są do 10 dnia bieżącego miesiąca (zaliczkowo) do pani intendentki,

  • rodzic ma prawo do odpisu w kolejnym miesiącu, nadpłaconej kwoty za posiłki w przypadku ciągłej nieobecności dziecka w szkole (tygodniowej) spowodowanej jego chorobą. Jeżeli nieobecność dziecka jest jednodniowa, to (np. z powodu wyjazdu dziecka na umówioną wizytę), żeby uzyskać odpis z tego dnia należy co najmniej 3 dni wcześniej zgłosić ten fakt na piśmie do pani intendentki.

  • rezygnację z obiadów dziecka należy na piśmie złożyć do pani intendentki (wysłać listem).