Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” 

mgr inż. Małgorzata Bałusz

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego 

mgr Monika Sylwestrzak

Nauczanie Zintegrowane:

    • mgr Danuta Dębek
    • mgr Bożena Dorota Jendrycka
    • mgr Renata Rudnicka

Nauczyciele:

    • J. polski – mgr Monika Sylwestrzak, mgr Katarzyna Rypińska
    • J. angielski – dr Agnieszka Myszka, mgr Bożena Roman-Kińska
    • J. Mniejszości Narodowej – Język niemiecki- mgr Jolanta Aptazy
    • J. rosyjski- mgr Katarzyna Rypińska
    • J. francuski – dr Agnieszka Myszka
    • Matematyka – dr Agata Chałupa, mgr Jarosław Witka
    • Przyroda – dr Agata Chałupa
    • Biologia – dr Agata Chałupa
    • Historia – mgr inż. Małgorzata Bałusz
    • Wiedza o społeczeństwie – mgr inż. Małgorzata Bałusz
    • Muzyka – mgr Aleksander Jasiukiewicz
    • Plastyka – mgr Aleksander Jasiukiewicz
    • Technika – mgr Aleksander Jasiukiewicz
    • Fizyka –   lic. Marta Pająk
    • Chemia – dr Agata Chałupa
    • Geografia – ks. dr Piotr Wiśniewski
    • Informatyka – mgr Jacek Orłowski
    • Wychowanie fizyczne – mgr Magdalena Andrzejewska
    • Historia i Kultura Niemiec- mgr Jolanta Aptazy
    • Religia – ks. dr Piotr Wiśniewski
    • Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Feliksa Drączkowska
    • Edukacja dla bezpieczeństwa -mgr Jacek Goworek
    • N-l świetlicy szkolnej – mgr Monika Sylwestrzak,  mgr Bożena Roman-Kińska,

mgr Jacek Orłowski, mgr Renata Rudnicka, mgr Jolanta Aptazy,

mgr Magdalena Andrzejewska, dr Agata Chałupa,

mgr Agnieszka Pacyńska – Czarnecka, ks. dr Piotr Wiśniewski

Pomoc Pedagogiczno – Psychologiczna:

    • Socjoterapeuta – ks. dr Piotr Wiśniewski,
    • Pedagog – mgr Agnieszka Pacyńska – Czarnecka,
    • Logopeda: mgr Monika Sylwestrzak, mgr Renata Rudnicka,
    • Pedagogika specjalna: mgr Agnieszka Pacyńska – Czarnecka, mgr Bożena Dorota Jendrycka.

Wychowawcy klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej:

  • I         mgr Danuta Dębek
  • II        mgr Bożena Dorota Jendrycka
  • III      mgr Renata Rudnicka
  • IV       mgr Jolanta Aptazy
  • V         mgr Magdalena Andrzejewska
  • VI       mgr inż. Małgorzata Bałusz
  • VII     mgr Agnieszka Pacyńska – Czarnecka
  • VIII    mgr Monika Sylwestrzak